L&L Balans AB är en redovisningsbyrå med målsättning att hjälpa små företagare i Kungsbacka, Göteborg, Mölndal och andra orter i norra Halland.

Aktuell ekonomifakta

2024


Prisbasbelopp: 57 300 kr
Sociala avgifter: 31,42 %
Egenavgifter: 28,97 %
Löneskatt: 24,26 %
Skattefri milersättning egen bil: 25 kr per mil
Skattefritt heldagstraktamente: 290 kr
Skattefritt halvdagstraktamente: 145 kr
Skattefritt nattraktamente privat boende: 145 kr
Moms får lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person samt för enklare förtäring avdragsgill representation 60 kr/person plus moms
Skiktgräns för statlig skatt 20%: 598 500 kr
Gränsbelopp enligt förenklingsregeln på kv. Aktier ink. År 2024 är 204 325 kr

 

2023


Prisbasbelopp: 52 500 kr
Sociala avgifter: 31,42 %
Egenavgifter: 28,97 %
Löneskatt: 24,26 %
Skattefri milersättning egen bil: 25 kr per mil
Skattefritt heldagstraktamente: 260 kr
Skattefritt halvdagstraktamente: 130 kr
Skattefritt nattraktamente privat boende: 130 kr
Moms får lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person samt för enklare förtäring avdragsgill representation 60 kr/person plus moms
Skiktgräns för statlig skatt 20%: 598 500 kr
Gränsbelopp enligt förenklingsregeln på kv. Aktier ink. År 2023 är 195 250 kr

Länkar

Skatteverket
www.skatteverket.se »
Bolagsverket
www.bolagsverket.se »
Sveriges Riksbank
www.riksbanken.se »

 

Att tänka på...

Vid inventarieköp upp till 26 250 kr kan du göra direktavdrag, gäller år 2023. Bolagsskatt, för beskattningsår som har börjat den 1 januari 2021 eller senare är skatten 20,6 procent.