L&L Balans AB är en redovisningsbyrå med målsättning att hjälpa små företagare i Kungsbacka, Göteborg, Mölndal och andra orter i norra Halland.

Aktuell ekonomifakta

2022


Prisbasbelopp: 48 300 kr
Sociala avgifter: 31,42 %
Egenavgifter: 28,97 %
Löneskatt: 24,26 %
Skattefri milersättning egen bil: 18,50 kr per mil
Skattefritt heldagstraktamente: 240 kr
Skattefritt halvdagstraktamente: 120 kr
Skattefritt nattraktamente privat boende: 120 kr
Moms får lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person samt för enklare förtäring avdragsgill representation 60 kr/person plus moms
Brytpunkt statlig skatt 20%: 540 700 kr
Gränsbelopp enligt förenklingsregeln på kv. Aktier ink. År 2022 är 187 550.-

 

2021


Prisbasbelopp: 47 600 kr
Sociala avgifter: 31,42 %
Egenavgifter: 28,97 %
Löneskatt: 24,26 %
Skattefri milersättning egen bil: 18,50 kr per mil
Skattefritt heldagstraktamente: 240 kr
Skattefritt halvdagstraktamente: 120 kr
Skattefritt nattraktamente privat boende: 120 kr
Moms får lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person samt för enklare förtäring avdragsgill representation 60 kr/person plus moms
Brytpunkt statlig skatt 20%: 523 200 kr
Gränsbelopp enligt förenklingsregeln på kv. Aktier ink. År 2021 är 183 700.-

Länkar

Skatteverket
www.skatteverket.se »
Bolagsverket
www.bolagsverket.se »
Sveriges Riksbank
www.riksbanken.se »

 

Att tänka på...

Vid inventarieköp upp till 24 150 kr kan du göra direktavdrag, gäller år 2022. Bolagsskatt, för beskattningsår som har börjat den 1 januari 2021 eller senare är skatten 20,6 procent. För beskattningsår som har börjat under kalenderåret 2019 eller 2020 är skatten 21,4 procent.