L&L Balans AB är en redovisningsbyrå med målsättning att hjälpa små företagare i Kungsbacka, Göteborg, Mölndal och andra orter i norra Halland.

Aktuell ekonomifakta

2021


Prisbasbelopp: 47 600 kr
Sociala avgifter: 31,42 %
Egenavgifter: 28,97 %
Löneskatt: 24,26 %
Skattefri milersättning egen bil: 18,50 kr per mil
Skattefritt heldagstraktamente: 240 kr
Skattefritt halvdagstraktamente: 120 kr
Skattefritt nattraktamente privat boende: 120 kr
Moms får lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person samt för enklare förtäring avdragsgill representation 60 kr/person plus moms
Brytpunkt statlig skatt 20%: 523 200 kr
Gränsbelopp enligt förenklingsregeln på kv. Aktier ink. År 2021 är 183 700.-

 

2020


Prisbasbelopp: 47 300 kr
Sociala avgifter: 31,42 %
Egenavgifter: 28,97 %
Löneskatt: 24,26 %
Skattefri milersättning egen bil: 18,50 kr per mil
Skattefritt heldagstraktamente: 240 kr
Skattefritt halvdagstraktamente: 120 kr
Skattefritt nattraktamente privat boende: 120 kr
Moms får lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person samt för enklare förtäring avdragsgill representation 60 kr/person plus moms
Brytpunkt statlig skatt 20%: 509 300 kr
Gränsbelopp enligt förenklingsregeln på kv. Aktier ink. År 2020 är 177 100.-

 

Länkar

Skatteverket
www.skatteverket.se »
Bolagsverket
www.bolagsverket.se »
Sveriges Riksbank
www.riksbanken.se »

 

Att tänka på...

Vid inventarieköp upp till 22 399 kr kan du göra direktavdrag. Sänkt bolagsskatt från 22% till 21,4% för räkenskapsår påbörjat 20190101.